e-commerce begrippenlijst

E-commerce & Logistics begrippenlijst

Jargon, wie heeft er niet mee te maken? Jargon is ontzettend handig, voor de ingewijden dan. Ook in e-commerce en logistiek bestaat veel jargon. De onderstaande e-commerce begrippenlijst bestaat uit door ons geselecteerde, relevante e-commerce termen die kunnen helpen om nieuwe inzichten, technieken of ideeën op te doen. Zo geven we bijvoorbeeld uitleg over bepaalde, gangbare strategieën om de kostprijs te verlagen. 

Deze lijst is niet compleet en wordt regelmatig aangevuld. Iedere maand komen er twintig bij, dus houd ons in de gaten voor nieuwe inzichten. Sommige e-commerce definities wijken af van de formele definitie. Dit is bewust omdat we hebben geprobeerd de begrippen zo simpel en kort mogelijk uit te leggen.

Deze lijst kan ongetwijfeld helpen om nieuwe manieren van werken te ontdekken of om snel bepaald e-commerce jargon op te zoeken.  

Accumulation Bin

Dit is een fysieke plaats waar alle verschillende componenten van een product worden verzameld om ze daar te assembleren voordat het complete (of gedeeltelijk complete) product wordt verzonden.

Ad Valorum belasting

De correcte term is een ‘ad valorem duty’. Dit is een soort tol of belasting die wordt berekend aan de hand van een bepaald percentage van de complete lading.

Advanced Shipment Notice (ASN)

Dit is een mededeling dat een bepaalde levering (bijvoorbeeld ‘ANSI 1346’) een bepaalde status krijgt in het logistieke proces. Bijvoorbeeld ‘klaar voor verzending’ of ‘ontvangen door het sorteercentrum’. Deze mededeling wordt verzonden aan alle betrokken partijen en helpt de communicatie en het uiteindelijke logistieke proces te verbeteren en vloeiend te laten verlopen. Het is te herkennen aan het gedetaileerde karakter. Het zegt bijvoorbeeld niet ‘de order is onderweg’. Het geeft duidelijk aan in welke fase van het logistieke proces de lading zich bevindt.

Assembly 

Veel producten bestaan uit onderdelen die nog gemonteerd moeten worden. Assembly is vaak een aanvullende dienst die een fulfilment bedrijf biedt. Dit houdt in dat die losse onderdelen worden geassembleerd en gemonteerd voordat ze worden verzonden. De ontvanger krijgt dus een compleet product.

Actual time of arrival (ATA) 

Het moment waarop een zending daadwerkelijk aankomt.

Actual time of departure (ATD)

Het moment waarop een zending daadwerkelijk wordt verzonden.

Automated Tariff Filing Information System (ATFI)

Een veelgebruikt, geautomatiseerd systeem dat automatisch tarieven berekent voor een zending. Iedere verzending bestaat uit een andere samenstelling van producten, omdat bijvoorbeeld een schip wordt volgeladen met producten van verschillende leveranciers en groothandels. Op sommige producten zit bijvoorbeeld meer belasting dan op anderen. Dit wordt door dit systeem automatisch berekend.

Back order

Op het moment dat een klant een bestelling plaatst, maar een of meerdere producten zijn niet op voorraad, wordt automatisch een ‘back order’ geplaatst. Dit is een bestelling van de missende producten bij de leverancier zodat de klant alsnog deze producten kan ontvangen. Doorgaans wordt bij de klant aangegeven dat deze producten een langere levertermijn hebben.

Backhaul

Een Engelse term dat eigenlijk zoveel als ‘terugkeer’ betekent. Het ziet op het proces dat een vrachtvoertuig van de doellocatie terugkeert naar de thuisbasis (van B naar A). Dit is een fase waarin de vervoerder alleen kosten maakt omdat het vrachtvoertuig niets vervoert. Het is gebruikelijk dat een vrachtvoertuig daarom een omweg maakt om eerst een lading op te halen die vervolgens naar de thuisbasis wordt vervoerd (van B via C naar A). Ook is het gebruikelijk dat een vrachtvoertuig aan een collega-bedrijf wordt verhuurd die een lading dezelfde kant op moet brengen als waar het vrachtvoertuig toch heen moet (van B via C en D naar A). Op die manier kan het vrachtvoertuig in ieder geval nog deels verdienstelijk zijn.

Benchmarking

Dit is een methode om de eigen aanpak te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar hoe de grootste concurrenten bepaalde dingen aanpakken. Men gaat ervan uit dat deze bedrijven doorgaans op de meeste efficiente en effectieve wijze werkt. Die werkwijze wordt vervolgens gekopieerd en toegepast op de eigen organisatie. De concurrent fungeert dan als een benchmark aan de hand waarvan de eigen processen en werkwijze wordt verbeterd.

Bilaterale overeenkomst

Een overeenkomst waarbij slechts twee partijen zijn betrokken

Bill of Lading (BOL)

Dit is een transportdocument dat eigenlijk de overeenkomst voor het vervoeren van een lading inhoudt. Hierin staan de voorwaarden voor het vervoeren van de lading tussen de verzender en de vervoerder.

Boeking

Als je een ‘hotel boekt’, huur je eigenlijk tijdelijk een ruimte in dat hotel. Een boeking in logistiek verband houdt in dat je tijdelijk een ruimte op bijvoorbeeld een schip of in een vrachtwagen huurt. Niet alleen huur je de ruimte, maar ook het apparatuur dat nodig is om de lading te vervoeren. Bijvoorbeeld een koelingsysteem in het geval van groenten en fruit.

Boekingnummer

Dit is het nummer dat wordt toegewezen om een bepaalde boeking te kunnen identificeren.

Bottleneck

Dit is een knelpunt waardoor bijvoorbeeld de doorstroom van goederen wordt gehinderd. Een simpel voorbeeld zijn wegwerkzaamheden waardoor een vervoerder er langer over doet om goederen te leveren.

Boxcar

Een afgesloten wagon bedoeld om ladingen te vervoeren. Eigenlijk een vrachtwagon. Deze term ziet uitsluitend op transport over rails.

Break-Bulk

Dit ziet op de splitsing van een bulk transport naar meerdere kleinere ladingen. Dit kan als een bepaald deel van de lading bijvoorbeeld eerder bij de ontvanger moet zijn dan de rest. Dan wordt dat deel met spoed bezorgd en de rest op de normale wijze.

Break Bulk Cargo

Dit zijn de individuele, kleinere ladingen. Zo weet iedereen in de logistieke keten dat een specifieke lading onderdeel is van een grotere verzending of order.

Break Bulk Vessel

Dit is een voertuig dat specifiek is ingericht om Break Bulk Cargo te vervoeren. Bijvoorbeeld een vliegtuig dat met spoed bepaalde ladingen kan vervoeren. Zo’n vliegtuig heeft bijvoorbeeld bepaalde vergunningen nodig om flexibel te mogen opstijgen en landen, etc.

Multilaterale overeenkomst

Een overeenkomst waarbij meer dan twee partijen zijn betrokken (bijvoorbeeld een producent, groothandel en retailer die binnen dezelfde franchiseformule werken).